Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

เที่ยววัดราชนัดดา พลับพลาเจษฎาบดินทร์ ชมวิวแบบ 360 องศา ณ โลหะปราสาท

|

เที่ยววัดราชนัดดา พลับพลาเจษฎาบดินทร์ ชมวิวแบบ 360 องศา ณ โลหะปราสาท

หากใครได้มาแถวสนามหลวงหรืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยย่อมต้องผ่านลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร ซึ่งมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับนั่งอยู่เด่นชัด ลานนี้จะใช้เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง สร้างในรัชกาลที่3 แล้วเสร็จในรัชกาลที่9 ก่อนหน้านี้ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามได้สร้างเป็นโรงหนังเฉลิมไทย ซึ่งบังทัศนียภาพโดยรอบต่อมาจึงรื้อถอนไป ด้านหลังลานนี้เป็นวัดราชนัดดารามวรวิหารและโลหะปราสาทที่เป็นองค์แรกองด์เดียวของไทยและเป็นองค์ที่ 3 ของโลก


     ก่อนขึ้นโลหะปราสาทมีค่าบำรุงปราสาท คนไทย 10 บาท ต่างชาติ 20 เด็กต่ำกว่า 15 ปีฟรี เตรียมดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทำบุญปิดทองยอดโลหะปราสาท ที่ด้านล่างเป็นนิทรรศการที่มีทั้งภาพสมัยแรกเริ่มสร้างปราสาท การบูรณะ และโครงร่างที่จะทำต่อไป มีฉายวีดีทัศน์ การเล่นเกมธรรมะ เคาะระฆังแห่งโพธิ ยกกระเบื้องสีขาวที่หน้าจอจะเป็นแผ่นทองขึ้นมา ระหว่างทางเดินจะมีตั่งเตี้ยสับหว่างอย่างเป็นระเบียบน่านั่งเพื่อให้ผู้ที่ต้องการแสวงหาความสงบหรืออยากจะพักกายพักใจจากเรื่องภายนอกได้นั่งสมาธิ สำรวมกายใจสักช่วงเวลาหนึ่ง
     โลหะปราสาทสร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแทนการสร้างเจดีย์ เป็นโลหะปราสาทองค์ที่ 3 ของโลก หลังแรกสร้างโดยนางวิสาขามหาอุบาสิกาในสมัยพุทธกาลเป็นปราสาท 2 ชั้น 1,000 ห้อง หลังที่ 2 สร้างโดยพระเจ้าทุฏฐคามณี กษัตริย์แห่งกรุงอนุราธปุระลังการาวปี พ.ศ. 382 เป็นปราสาท 9 ชั้น 1,000 ห้อง ส่วนโลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหาร มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยรัตนโกสินทร์สร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด หมายถึงโพธิปักขิยธรรมในพระพุทธศาสนา 37 ประการ ยอดปราสาทชั้น 7 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีบันไดเวียน 67 ขั้น ให้ขึ้นไปดูทิวทัศน์ข้างบนได้ เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2394 หลังจากเริ่มก่อสร้างวัดราชนัดดารามได้ 5 ปี และได้มีการบูรณะเรื่อยมาถึง 7 แผ่นดิน

     แต่ละชั้นจะสามารถเดินชมได้รอบ มีชั้นอ่านหนังสือ ชั้นขยายความเรื่องโพธิปักขยธรรม 37 ประการ อันหมายถึง ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ ประกอบด้วย สติปัฏฐาน 4, สัมมัปปธาน 4, อิทธิบาท 4, อินทรีย์ 5, พละ 5, โพชฌงค์ 7, มรรค 8 รวมเป็น 37 ประการ ชั้นสำหรับเดินจงกรม ชั้นนั่งสมาธิ ความหมายของนิพพาน พระอริยบุคคล พระโสดาบัน และชั้นบนสุดชมทัศนียภาพ 360 องศาพร้อมทั้งนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ บนนี้จะมีกระดานแสดงแผนที่สถานที่สำคัญโดยรอบ มองในระดับสายตาจะเห็นวัดสระเกศที่กำลังบูรณะ

     วัดราชนัดดารามวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2389 เดิมเป็นสวนผลไม้เก่า ในปลายรัชกาลที่ 3 ทรงพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดาคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี สถาปัตยกรรมของวัดเป็นแบบไทย พระอุโบสถเป็นมีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันลงรักปิดทองประดับกระจก มีพระประธานพระนามว่า "พระเสฏฐตมมุนี" ส่วนพระวิหารมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรพระนามว่า "พระพุทธชุติธรรมนราสพ" ภายในศาลาการเปรียญประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึง พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระบรมรูปรัชกาลที่ 3 ประทับยืน พระบรมรูปรัชกาลที่ 5


     หากสนใจดูข้อมูลของวัดราชนัดดารามและโลหะปราสาทเพิ่มเติม สามารถเข้าไปได้ที่ facebook.com/วัดราชนัดดาราม โลหะปราสาท-ปิดทอง หนึ่งเดียวในโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เที่ยววัดราชนัดดา พลับพลาเจษฎาบดินทร์ ชมวิวแบบ 360 องศา ณ โลหะปราสาท

เที่ยววัดราชนัดดา พลับพลาเจษฎาบดินทร์ ชมวิวแบบ 360 องศา ณ โลหะปราสาท

หากใครได้มาแถวสนามหลวงหรืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยย่อมต้องผ่านลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร  ซึ่งมีพระบรมราชานุสาวรีย์

อ่าน 574 คน SHARE ความคิดเห็น
มหกรรมท่องเที่ยวไต้หวัน งาน Taiwan Travel  Expo 2017 30มิ.ย.-2ก.ค.60

มหกรรมท่องเที่ยวไต้หวัน งาน Taiwan Travel Expo 2017 30มิ.ย.-2ก.ค.60

ไต้หวันเดินหน้าสานสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดงาน Taiwan Travel  Expo 2017 30มิ.ย.-2ก.ค.60  หลังเปิดฟรีวีซ่าพบนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น100%

อ่าน 71 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยววัดมเหยงคณ์และวัดช้าง วัดหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา

ท่องเที่ยววัดมเหยงคณ์และวัดช้าง วัดหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา

ถ้ากล่าวถึงวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วที่เป็นที่รู้จักระดับต้นๆ นั้น จะต้องมีวัดมเหยงคณ์ บนถนนเจดีย์-วัดดุสิดาราม (ซอยวัดมเหยงคณ์)

อ่าน 1,336 คน SHARE ความคิดเห็น
MICRO - อะแดปเตอร์สำหรับเดินทางท่องเที่ยวสากลขนาดเล็กที่สุดในโลก

MICRO - อะแดปเตอร์สำหรับเดินทางท่องเที่ยวสากลขนาดเล็กที่สุดในโลก

เราคงเคยพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับรูปลั๊กในต่างประเทศกันมาบ้างแล้ว ส่วนมากปัญหาที่ท่านนักท่องเที่ยวพบก็มักจะเป็น รูปลั๊กของแต่ละประเทศ

อ่าน 238 คน SHARE ความคิดเห็น
หมู่บ้านสายรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวสีสันสดใสแห่งใหม่ ในอินโดนีเซีย

หมู่บ้านสายรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวสีสันสดใสแห่งใหม่ ในอินโดนีเซีย

Kampung Pelangi คือชื่อของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดชวากลาง แห่งประเทศอินโดนีเซีย หมู่บ้านนี้เคยเป็นเพียงหมู่บ้านธรรมดาทั่วไป

อ่าน 6,230 คน SHARE ความคิดเห็น
การอ่านภาษากายเพื่อการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่ดี

การอ่านภาษากายเพื่อการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่ดี

ในการไปเที่ยวกันเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะกับเพื่อนฝูง หรือกับกรุ๊ปทัวร์ ร้อยพ่อพันแม่ หลากหลายความชอบหลากหลายนิสัย

อ่าน 482 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวสไตล์ล้านนา 'พิพิธภัณฑ์บ้านดำ' ศิลปะที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ท่องเที่ยวสไตล์ล้านนา 'พิพิธภัณฑ์บ้านดำ' ศิลปะที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ หรือที่เรียกกันว่า บ้านดำนั้น ตั้งอยู่ที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จัดสร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ

อ่าน 13,641 คน SHARE ความคิดเห็น
สุดเจ๋ง!! สิงคโปร์เปิดตัว 'Project Bus Stop' ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ เอาใจนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่

สุดเจ๋ง!! สิงคโปร์เปิดตัว 'Project Bus Stop' ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ เอาใจนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่

สิงคโปร์เปิดตัว "Project Bus Stop" ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยัง

อ่าน 1,342 คน SHARE ความคิดเห็น
สงขลา เปิดตัวกิจกรรมล่องแพแลเลสาบ อ.สทิงพระ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่

สงขลา เปิดตัวกิจกรรมล่องแพแลเลสาบ อ.สทิงพระ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใกล้ชิดธรรมชาติ   นายกรชกร รักษาสรณ์

อ่าน 6,862 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน