Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

เที่ยววัดราชนัดดา พลับพลาเจษฎาบดินทร์ ชมวิวแบบ 360 องศา ณ โลหะปราสาท

|

เที่ยววัดราชนัดดา พลับพลาเจษฎาบดินทร์ ชมวิวแบบ 360 องศา ณ โลหะปราสาท

หากใครได้มาแถวสนามหลวงหรืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยย่อมต้องผ่านลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร ซึ่งมีพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับนั่งอยู่เด่นชัด ลานนี้จะใช้เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง สร้างในรัชกาลที่3 แล้วเสร็จในรัชกาลที่9 ก่อนหน้านี้ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามได้สร้างเป็นโรงหนังเฉลิมไทย ซึ่งบังทัศนียภาพโดยรอบต่อมาจึงรื้อถอนไป ด้านหลังลานนี้เป็นวัดราชนัดดารามวรวิหารและโลหะปราสาทที่เป็นองค์แรกองด์เดียวของไทยและเป็นองค์ที่ 3 ของโลก


     ก่อนขึ้นโลหะปราสาทมีค่าบำรุงปราสาท คนไทย 10 บาท ต่างชาติ 20 เด็กต่ำกว่า 15 ปีฟรี เตรียมดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทำบุญปิดทองยอดโลหะปราสาท ที่ด้านล่างเป็นนิทรรศการที่มีทั้งภาพสมัยแรกเริ่มสร้างปราสาท การบูรณะ และโครงร่างที่จะทำต่อไป มีฉายวีดีทัศน์ การเล่นเกมธรรมะ เคาะระฆังแห่งโพธิ ยกกระเบื้องสีขาวที่หน้าจอจะเป็นแผ่นทองขึ้นมา ระหว่างทางเดินจะมีตั่งเตี้ยสับหว่างอย่างเป็นระเบียบน่านั่งเพื่อให้ผู้ที่ต้องการแสวงหาความสงบหรืออยากจะพักกายพักใจจากเรื่องภายนอกได้นั่งสมาธิ สำรวมกายใจสักช่วงเวลาหนึ่ง
     โลหะปราสาทสร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแทนการสร้างเจดีย์ เป็นโลหะปราสาทองค์ที่ 3 ของโลก หลังแรกสร้างโดยนางวิสาขามหาอุบาสิกาในสมัยพุทธกาลเป็นปราสาท 2 ชั้น 1,000 ห้อง หลังที่ 2 สร้างโดยพระเจ้าทุฏฐคามณี กษัตริย์แห่งกรุงอนุราธปุระลังการาวปี พ.ศ. 382 เป็นปราสาท 9 ชั้น 1,000 ห้อง ส่วนโลหะปราสาทวัดราชนัดดารามวรวิหาร มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยรัตนโกสินทร์สร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด หมายถึงโพธิปักขิยธรรมในพระพุทธศาสนา 37 ประการ ยอดปราสาทชั้น 7 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีบันไดเวียน 67 ขั้น ให้ขึ้นไปดูทิวทัศน์ข้างบนได้ เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2394 หลังจากเริ่มก่อสร้างวัดราชนัดดารามได้ 5 ปี และได้มีการบูรณะเรื่อยมาถึง 7 แผ่นดิน

     แต่ละชั้นจะสามารถเดินชมได้รอบ มีชั้นอ่านหนังสือ ชั้นขยายความเรื่องโพธิปักขยธรรม 37 ประการ อันหมายถึง ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ ประกอบด้วย สติปัฏฐาน 4, สัมมัปปธาน 4, อิทธิบาท 4, อินทรีย์ 5, พละ 5, โพชฌงค์ 7, มรรค 8 รวมเป็น 37 ประการ ชั้นสำหรับเดินจงกรม ชั้นนั่งสมาธิ ความหมายของนิพพาน พระอริยบุคคล พระโสดาบัน และชั้นบนสุดชมทัศนียภาพ 360 องศาพร้อมทั้งนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ บนนี้จะมีกระดานแสดงแผนที่สถานที่สำคัญโดยรอบ มองในระดับสายตาจะเห็นวัดสระเกศที่กำลังบูรณะ

     วัดราชนัดดารามวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2389 เดิมเป็นสวนผลไม้เก่า ในปลายรัชกาลที่ 3 ทรงพระราชทานเป็นเกียรติแก่พระราชนัดดาคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี สถาปัตยกรรมของวัดเป็นแบบไทย พระอุโบสถเป็นมีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันลงรักปิดทองประดับกระจก มีพระประธานพระนามว่า "พระเสฏฐตมมุนี" ส่วนพระวิหารมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรพระนามว่า "พระพุทธชุติธรรมนราสพ" ภายในศาลาการเปรียญประดิษฐานพระพุทธรูปปางรำพึง พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระบรมรูปรัชกาลที่ 3 ประทับยืน พระบรมรูปรัชกาลที่ 5


     หากสนใจดูข้อมูลของวัดราชนัดดารามและโลหะปราสาทเพิ่มเติม สามารถเข้าไปได้ที่ facebook.com/วัดราชนัดดาราม โลหะปราสาท-ปิดทอง หนึ่งเดียวในโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เที่ยววัดราชนัดดา พลับพลาเจษฎาบดินทร์ ชมวิวแบบ 360 องศา ณ โลหะปราสาท

เที่ยววัดราชนัดดา พลับพลาเจษฎาบดินทร์ ชมวิวแบบ 360 องศา ณ โลหะปราสาท

หากใครได้มาแถวสนามหลวงหรืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยย่อมต้องผ่านลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร  ซึ่งมีพระบรมราชานุสาวรีย์

อ่าน 774 คน SHARE ความคิดเห็น
5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมิวนิก

5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมิวนิก

มิวนิก เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง ที่มีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นออกมาจากที่อื่นๆ ของเยอรมัน แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้มีตึกรามที่มากมาย

อ่าน 385 คน SHARE ความคิดเห็น
ตลาดดอนหวาย ความคึกคักของนักท่องเที่ยวและอาหารไทยหลากหลาย

ตลาดดอนหวาย ความคึกคักของนักท่องเที่ยวและอาหารไทยหลากหลาย

ที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์ให้ผู้คนมาท่องเที่ยวอยู่เสมอมาในจังหวัดนครปฐมคงไม่พ้นตลาดน้ำดอนหวาย

อ่าน 199 คน SHARE ความคิดเห็น
โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

เปิดโครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่าน 304 คน SHARE ความคิดเห็น
ชมทุ่งดอกกระเจียว @ ชัยภูมิ บานสะพรั่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ชมทุ่งดอกกระเจียว @ ชัยภูมิ บานสะพรั่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว

เวียนมาอีกรอบกับ เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน @ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560  ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม

อ่าน 1,157 คน SHARE ความคิดเห็น
ย้อนยุคไปกับ 'ชมเฌย' สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์วินเทจ

ย้อนยุคไปกับ 'ชมเฌย' สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์วินเทจ

ชมเฌย ที่เที่ยวถ่ายรูปย้อนยุคสุดชิค ที่นี่จำลองสถานที่ ขนาด 6 ไร่เป็นเมืองย้อนยุค แบ่งเป็น 2 โซน

อ่าน 568 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวในบรรยากาศคลาสสิกชิลๆ ริมถนนสีลมที่ Baan Silom

ท่องเที่ยวในบรรยากาศคลาสสิกชิลๆ ริมถนนสีลมที่ Baan Silom

บนถนนสีลมที่ในวันทำงานจะคลาคล่ำไปด้วยคนทำงาน การจราจรคับคั่ง ในอดีตแถบนี้ก็มีประวัติศาสตร์มายาวนาน

อ่าน 381 คน SHARE ความคิดเห็น
CORI หมอนรองท่องเที่ยว แบบ Full Option

CORI หมอนรองท่องเที่ยว แบบ Full Option

ต่อให้คุณเป็นคนที่สวยหรือหล่อสักแค่ไหน เวลาคุณเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆก็มักจะมีบางสถานการณ์ที่ทำให้ความสวย

อ่าน 176 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน