Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

|

สวนสราญรมย์ สวนแห่งความรื่นรมย์ ความรัก และศิลปวัฒนธรรม

ณ ใจกลางเมือง ด้านนอกกำแพงพระบรมมหาราชวังทางด้านทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งของสวนสราญรมย์ หรือพระราชอุทยานสราญรมย์ พระราชอุทยานเก่าแก่ สวนเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสราญรมย์ รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2409 ส่วนของสวนนั้นสร้างขึ้นในสมัยต้นรัชกาลที่ 5 ตามคำแนะนำของเฮนรี อาลาบาสเตอร์ ผู้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบและจัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์ตามแบบต่างประเทศ และพระองค์มักจะนำพันธุ์ไม้แปลก ๆ มาปลูกในสวนสราญรมย์อยู่เสมอ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงใช้เป็นที่ฝึกซ้อมวิชาทหารแก่มหาดเล็กรักษาพระองค์ และให้เป็นศูนย์กลางขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และแนวความคิดใหม่ ๆ ในนาม “ทวีปัญญาสโมสร” และทรงใช้เป็นที่จัดงานฤดูหนาวประจำปี ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัชกาลที่ 7 ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ใช้เป็นที่ทำการของคณะราษฎร ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีได้มอบสวนสราญรมย์ให้แก่กรุงเทพมหานครปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะแก่ประชาชน

     ประตูทางเข้าสวนเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาสีขาวอ่อนช้อย ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุรักษ์โดยกรมศิลปากร


     น้ำพุพานโลหะสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอันเก่าแก่ที่อยู่คู่กับสวนแห่งนื้


     เมื่อเข้ามาภายใน เป็นลานกิจกรรมที่ใช้เป็นที่แสดงดนตรีในสวน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ประดับประดาด้วยดอกไม้ที่ประชาชนน้อมถวายแสดงความอาลัยถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน


     ศาลากระโจมแตรอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงาม เคยใช้เป็นที่บรรเลงดนตรีและแตรวงทหารเรือในสมัยรัชกาลที่5


     บ่อน้ำพุและพืชพันธุ์ไม้ดอกภายในสวน


     หมู่บ้านทรงไทยหลายรูปแบบตามลักษณะการใช้สอยของเจ้าของ ตั้งอยู่ใกล้กันกับสนามเด็กเล่น


     ภายในสวนที่มีต้นไม้หายากหลายชนิดและสัตว์น้ำอย่างปลา เต่า ตัวเงินตัวทองภายในสระ มีศาลาพักร้อนอยู่ท่ามกลางความเขียวชอุ่มพุ่มไสว


     มุมสุขภาพที่ทำเป็นทางเดินโรยก้อนหินกรวดหลายขนาดหลากความห่างเพื่อช่วยในการนวดฝ่าเท้าให้เลือดลมหมุนเวียน มุมออกกำลังกายและซุ้มป้ายประกาศชมรมและกิจกรรมภายในสวนสราญรมย์


     ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง เป็นเก๋งจีนเก่าแก่มีมาแต่ครั้งสร้างสวน


     อาคารเรือนกระจก มีชั้นเดียวกรุกระจกโดยรอบมีดาดฟ้า ขอบตกแต่งด้วยไม้ฉลุลวดลายสวยงาม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2447 ในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นที่ตั้งของทวีปัญญาสโมสรและโรงละครทวีปัญญา เป็นที่สังสรรค์ของเจ้านายและข้าราชการชั้นสูง มีการออกหนังสือทวีปัญญารายเดือน แข่งขันกีฬาในร่ม กลางแจ้ง ละครพูด มีห้องอ่านหนังสือ ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ใช้เป็นโรงเรียนต้นไม้กรุงเทพมหานคร


     รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโองการให้สร้างอนุสาวรีย์พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เมื่อปี พ.ศ. 2426 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่ทรงมีต่อพระอัครมเหสี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทัศนียลักษณ์่พระราชธิดาผู้สิ้นพระชนม์ในอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่ม บริเวณนี้เป็นที่ที่พระนางเคยทรงพระสำราญ พระองค์ได้ทรงจารึกอักษรแสดงความทุกข์โทมนัสในการสูญเสียครั้งนั้นไว้ที่อนุสาวรีย์


     ความร่มรื่นภายในสวน ที่มีนกนานาชนิดมาเกาะอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้ ดอกไม้สีสันสดใสสวยงาม มุมเพาะพันธุ์ไม้หายาก กอกล้วยไม้ และตู้หนังสือภายในสวน     หากได้มีโอกาสมาถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมโกศในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ท่านสามารถมาหลบพักร้อนพักผ่อนหย่อนใจหรือท่องเที่ยวก่อนกลับบ้านได้ภายในสวนแห่งนี้ซึ่งเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. สามารถมาโดยรถเมล์สาย 1 6 12 25 43 75 86 3 9 91 และรถ SHUTTLE BUS ฟรีที่มาถึงสนามหลวง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวนสราญรมย์ สวนแห่งความรื่นรมย์ ความรัก และศิลปวัฒนธรรม

สวนสราญรมย์ สวนแห่งความรื่นรมย์ ความรัก และศิลปวัฒนธรรม

ณ ใจกลางเมือง ด้านนอกกำแพงพระบรมมหาราชวังทางด้านทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งของสวนสราญรมย์ หรือพระราชอุทยานสราญรมย์ พระราชอุทยานเก่าแก่

อ่าน 487 คน SHARE ความคิดเห็น
สวนสราญรมย์ พระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนคร

สวนสราญรมย์ พระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนคร

พระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนครมานับศตวรรษคือนิยามของสวน สราญรมย์ในอดีต ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสราญรมย์ ตั้งอยู่นอกกำแพงพระบรมมหาราชวัง ด้านทิศตะวันออก พระราชวังแห่งนี้รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้สร้างในปี 2409...

อ่าน 5,608 คน SHARE ความคิดเห็น
เสน่ห์พรรณไม้ เสน่ห์สวนสราญรมย์

เสน่ห์พรรณไม้ เสน่ห์สวนสราญรมย์

สวนสราญรมย์ เดิมเป็นเขตพระราชอุทยานในพระราชวังสราญรมย์ที่รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประทับในปลายรัชสมัย

อ่าน 4,080 คน SHARE ความคิดเห็น
สงขลา เปิดตัวกิจกรรมล่องแพแลเลสาบ อ.สทิงพระ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่

สงขลา เปิดตัวกิจกรรมล่องแพแลเลสาบ อ.สทิงพระ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใกล้ชิดธรรมชาติ   นายกรชกร รักษาสรณ์

อ่าน 6,260 คน SHARE ความคิดเห็น
วิธีหลีกเลี่ยงการถูกข่มขืนขณะท่องเที่ยว

วิธีหลีกเลี่ยงการถูกข่มขืนขณะท่องเที่ยว

ข่าว การข่มขืนนักท่องเที่ยวหญิงในทุกวันนี้ ก็ยังมีมาให้เห็นเป็นระยะๆ เพราะฉะนั้นคุณควร ต้องทำ ต้องเตรียมพร้อมทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ตกเป็นเหยื่อ

อ่าน 621 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดชนะสงคราม

ท่องเที่ยวไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดชนะสงคราม

หนึ่งในวัดที่หลายคนรู้จักกันดีว่ามีชื่ออันเป็นสิริมงคล นิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อให้ชนะอุปสรรคใดๆที่จะพึงมี ให้ปลอดโปร่งทุกประการ นั่นคือวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

อ่าน 555 คน SHARE ความคิดเห็น
หลั่งอะดรีนาลีน ท่องเที่ยวสุดหวาดเสียว ณ ตึกระฟ้าแห่งชิคาโก้

หลั่งอะดรีนาลีน ท่องเที่ยวสุดหวาดเสียว ณ ตึกระฟ้าแห่งชิคาโก้

The Willis Tower  ที่มี่ชื่อเดิมว่า The Sears Tower เป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ สูงที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก ตั้งอยู่ที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

อ่าน 14,316 คน SHARE ความคิดเห็น
อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ เมืองสุพรรณฯ

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ เมืองสุพรรณฯ

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ บ้านหุบตาอ้น ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอ่างเก็บน้ำที่ถือกำเนิดขึ้น จากแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่าน 918 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน