Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

|

สวนสราญรมย์ สวนแห่งความรื่นรมย์ ความรัก และศิลปวัฒนธรรม

ณ ใจกลางเมือง ด้านนอกกำแพงพระบรมมหาราชวังทางด้านทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งของสวนสราญรมย์ หรือพระราชอุทยานสราญรมย์ พระราชอุทยานเก่าแก่ สวนเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสราญรมย์ รัชกาลที่ 4 ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2409 ส่วนของสวนนั้นสร้างขึ้นในสมัยต้นรัชกาลที่ 5 ตามคำแนะนำของเฮนรี อาลาบาสเตอร์ ผู้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ออกแบบและจัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์ตามแบบต่างประเทศ และพระองค์มักจะนำพันธุ์ไม้แปลก ๆ มาปลูกในสวนสราญรมย์อยู่เสมอ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงใช้เป็นที่ฝึกซ้อมวิชาทหารแก่มหาดเล็กรักษาพระองค์ และให้เป็นศูนย์กลางขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และแนวความคิดใหม่ ๆ ในนาม “ทวีปัญญาสโมสร” และทรงใช้เป็นที่จัดงานฤดูหนาวประจำปี ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัชกาลที่ 7 ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ใช้เป็นที่ทำการของคณะราษฎร ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 คณะรัฐมนตรีได้มอบสวนสราญรมย์ให้แก่กรุงเทพมหานครปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะแก่ประชาชน

     ประตูทางเข้าสวนเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาสีขาวอ่อนช้อย ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุรักษ์โดยกรมศิลปากร


     น้ำพุพานโลหะสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอันเก่าแก่ที่อยู่คู่กับสวนแห่งนื้


     เมื่อเข้ามาภายใน เป็นลานกิจกรรมที่ใช้เป็นที่แสดงดนตรีในสวน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ประดับประดาด้วยดอกไม้ที่ประชาชนน้อมถวายแสดงความอาลัยถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน


     ศาลากระโจมแตรอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่งดงาม เคยใช้เป็นที่บรรเลงดนตรีและแตรวงทหารเรือในสมัยรัชกาลที่5


     บ่อน้ำพุและพืชพันธุ์ไม้ดอกภายในสวน


     หมู่บ้านทรงไทยหลายรูปแบบตามลักษณะการใช้สอยของเจ้าของ ตั้งอยู่ใกล้กันกับสนามเด็กเล่น


     ภายในสวนที่มีต้นไม้หายากหลายชนิดและสัตว์น้ำอย่างปลา เต่า ตัวเงินตัวทองภายในสระ มีศาลาพักร้อนอยู่ท่ามกลางความเขียวชอุ่มพุ่มไสว


     มุมสุขภาพที่ทำเป็นทางเดินโรยก้อนหินกรวดหลายขนาดหลากความห่างเพื่อช่วยในการนวดฝ่าเท้าให้เลือดลมหมุนเวียน มุมออกกำลังกายและซุ้มป้ายประกาศชมรมและกิจกรรมภายในสวนสราญรมย์


     ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง เป็นเก๋งจีนเก่าแก่มีมาแต่ครั้งสร้างสวน


     อาคารเรือนกระจก มีชั้นเดียวกรุกระจกโดยรอบมีดาดฟ้า ขอบตกแต่งด้วยไม้ฉลุลวดลายสวยงาม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2447 ในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นที่ตั้งของทวีปัญญาสโมสรและโรงละครทวีปัญญา เป็นที่สังสรรค์ของเจ้านายและข้าราชการชั้นสูง มีการออกหนังสือทวีปัญญารายเดือน แข่งขันกีฬาในร่ม กลางแจ้ง ละครพูด มีห้องอ่านหนังสือ ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ใช้เป็นโรงเรียนต้นไม้กรุงเทพมหานคร


     รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโองการให้สร้างอนุสาวรีย์พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ เมื่อปี พ.ศ. 2426 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่ทรงมีต่อพระอัครมเหสี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทัศนียลักษณ์่พระราชธิดาผู้สิ้นพระชนม์ในอุบัติเหตุเรือพระที่นั่งล่ม บริเวณนี้เป็นที่ที่พระนางเคยทรงพระสำราญ พระองค์ได้ทรงจารึกอักษรแสดงความทุกข์โทมนัสในการสูญเสียครั้งนั้นไว้ที่อนุสาวรีย์


     ความร่มรื่นภายในสวน ที่มีนกนานาชนิดมาเกาะอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้ ดอกไม้สีสันสดใสสวยงาม มุมเพาะพันธุ์ไม้หายาก กอกล้วยไม้ และตู้หนังสือภายในสวน     หากได้มีโอกาสมาถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมโกศในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ท่านสามารถมาหลบพักร้อนพักผ่อนหย่อนใจหรือท่องเที่ยวก่อนกลับบ้านได้ภายในสวนแห่งนี้ซึ่งเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. สามารถมาโดยรถเมล์สาย 1 6 12 25 43 75 86 3 9 91 และรถ SHUTTLE BUS ฟรีที่มาถึงสนามหลวง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวนสราญรมย์ สวนแห่งความรื่นรมย์ ความรัก และศิลปวัฒนธรรม

สวนสราญรมย์ สวนแห่งความรื่นรมย์ ความรัก และศิลปวัฒนธรรม

ณ ใจกลางเมือง ด้านนอกกำแพงพระบรมมหาราชวังทางด้านทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งของสวนสราญรมย์ หรือพระราชอุทยานสราญรมย์ พระราชอุทยานเก่าแก่

อ่าน 723 คน SHARE ความคิดเห็น
สวนสราญรมย์ พระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนคร

สวนสราญรมย์ พระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนคร

พระราชอุทยานเก่าแก่คู่พระนครมานับศตวรรษคือนิยามของสวน สราญรมย์ในอดีต ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังสราญรมย์ ตั้งอยู่นอกกำแพงพระบรมมหาราชวัง ด้านทิศตะวันออก พระราชวังแห่งนี้รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดให้สร้างในปี 2409...

อ่าน 5,855 คน SHARE ความคิดเห็น
เสน่ห์พรรณไม้ เสน่ห์สวนสราญรมย์

เสน่ห์พรรณไม้ เสน่ห์สวนสราญรมย์

สวนสราญรมย์ เดิมเป็นเขตพระราชอุทยานในพระราชวังสราญรมย์ที่รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประทับในปลายรัชสมัย

อ่าน 4,371 คน SHARE ความคิดเห็น
ย้อนยุคไปกับ 'ชมเฌย' สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์วินเทจ

ย้อนยุคไปกับ 'ชมเฌย' สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์วินเทจ

ชมเฌย ที่เที่ยวถ่ายรูปย้อนยุคสุดชิค ที่นี่จำลองสถานที่ ขนาด 6 ไร่เป็นเมืองย้อนยุค แบ่งเป็น 2 โซน

อ่าน 69 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวในบรรยากาศคลาสสิกชิลๆ ริมถนนสีลมที่ Baan Silom

ท่องเที่ยวในบรรยากาศคลาสสิกชิลๆ ริมถนนสีลมที่ Baan Silom

บนถนนสีลมที่ในวันทำงานจะคลาคล่ำไปด้วยคนทำงาน การจราจรคับคั่ง ในอดีตแถบนี้ก็มีประวัติศาสตร์มายาวนาน

อ่าน 134 คน SHARE ความคิดเห็น
CORI หมอนรองท่องเที่ยว แบบ Full Option

CORI หมอนรองท่องเที่ยว แบบ Full Option

ต่อให้คุณเป็นคนที่สวยหรือหล่อสักแค่ไหน เวลาคุณเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆก็มักจะมีบางสถานการณ์ที่ทำให้ความสวย

อ่าน 90 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวไปในโลกศิลปะที่หอศิลป์กรุงไทย

ท่องเที่ยวไปในโลกศิลปะที่หอศิลป์กรุงไทย

หากใครได้มาเที่ยวแถวเยาวราช นอกจากจะเป็นแหล่งรวมสินค้าหลากหลายทั้งปลีกและส่ง ร้านอาหารรสเลิศที่เป็นตำนานมากมายแล้ว

อ่าน 572 คน SHARE ความคิดเห็น
สัมผัสประสบการณ์ใหม่บนเรือดำน้ำ The Neyk การท่องเที่ยวใต้ทะเลลึก

สัมผัสประสบการณ์ใหม่บนเรือดำน้ำ The Neyk การท่องเที่ยวใต้ทะเลลึก

ต้องยอมรับจริงๆว่าเทรนเรือดำน้ำกำลังมาแรง รวมถึงร้านอาหารใต้น้ำ โรงแรมใต้น้ำ เป็นสิ่งที่ขยันสร้างเพื่อแข่งขันทางด้าน

อ่าน 518 คน SHARE ความคิดเห็น
มหกรรมท่องเที่ยวไต้หวัน งาน Taiwan Travel  Expo 2017 30มิ.ย.-2ก.ค.60

มหกรรมท่องเที่ยวไต้หวัน งาน Taiwan Travel Expo 2017 30มิ.ย.-2ก.ค.60

ไต้หวันเดินหน้าสานสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดงาน Taiwan Travel  Expo 2017 30มิ.ย.-2ก.ค.60  หลังเปิดฟรีวีซ่าพบนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น100%

อ่าน 437 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน