Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

รำลึกถึงสมเด็จย่า ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

|

รำลึกถึงสมเด็จย่า ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

ณ ย่านฝั่งธน ชุมชนหลังวัดอนงคาราม คลองสาน ประชาชนคนไทยคงทราบแล้วว่าเคยเป็นที่ประทับในวัยเยาว์ของสมเด็จย่า หรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในรัชกาลที่9 ก่อนที่พระองค์จะได้เข้าวังและได้รับการศึกษาต่อในต่างประเทศ จนได้พบกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระโอรสธิดาคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     การเดินทางไปนั้นสามารถขึ้นรถเมล์สาย 6 42 43 ทางน้ำขึ้นที่ท่าศาลาทรงจีน (ศาลเจ้ากวนอู) เฉพาะเรือท่องเที่ยวเท่านั้น มาทางรถเมล์เมื่อข้ามสะพานพุทธมาแล้ว ลงตรงโรงเรียนศึกษานารี ข้ามฝั่งมาเพื่อเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา เข้าซอยข้างวัดอนงคาราม ตรงมาเป็นชุมชนแล้วเลี้ยวขวาจะเห็นศาลเจ้ากวนอู เลี้ยวซ้ายจะเห็นทางเข้าคือประตูแขกสีขาว มีนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานมาเยี่ยมชมสวนนี้ด้วย


    
     สวนแห่งนี้ได้สร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อ พ.ศ. 2536 ในการอนุรักษ์นิวาสสถานครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นสวนสาธารณะสำหรับชุมชน

     ภายในแบ่งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะมีต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปี บรรยากาศร่มรื่น และมีต้นไม้ที่เป็นพืชสมุนไพรได้แก่ มะขามป้อม ทองพันชั่ง เสลดพังพอน เพชรสังฆาต จักรนารายณ์ หนุมานประสานกาย อาคารจำลองพระตำหนักที่สมเด็จย่าเคยประทับเมื่อวัยเยาว์ อาคารโบราณดั้งเดิม 2 หลัง ซึ่งเคยเป็นจวนของสมเด็จเจ้าพระยาพระองค์น้อย (ทัต บุนนาค) และบ้านของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมจีน สร้างในสมัยรัชกาลที่3 อาคารที่ยังคงเหลือเป็นลักษณะก่ออิฐถือปูน ปัจจุบันได้มีการบูรณะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับแสดงพระราชประวัติ ภาพพระราชจริยาวัตรและงานฝีพระหัตถ์ ของใช้ส่วนพระองค์ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่า


      ศาลาแปดเหลี่ยมสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสครบ 8 รอบในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า แต่พระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อน ขณะนี้กำลังปิดปรับปรุง


      ใกล้กันเป็นประติมากรรม ข้าว 1 เมล็ด เพราะคนไทยต้องรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก จึงควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของข้าวที่ไม่เพียงเป็นอาหารหลักเท่านั้น และประติมากรรมใบไม้ 1 ใบ ต้นไม้ 1 ต้น ให้คำนึงถึงการรวมตัวของใบไม้จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งสร้างบ้าน ให้อาหาร ดูดกลืนสารพิษ


      บริเวณบ่อน้ำโบราณที่มีมาพร้อมกับบ้านท่านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุญนาค) ที่ใช้วิธีโพงน้ำคือใช้ถังน้ำจ้วงและฉุดขึ้นโดยสาวเชือกที่มีถังน้ำผูกติดไว้ ใกล้กันเป็นจักรยานปั่นเพื่อสูบน้ำทั้งยังได้ออกกำลังกายอีกด้วย
  
      อาคารพิพิธภัณฑ์มีอยู่ 2 หลัง หลังที่1 จัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จย่า พระตำหนัก วัง ที่ประทับในวัยเยาว์ ประมวลภาพเมื่อครั้งพระราชพิธีพระบรมศพ และประวัติชุมชนวัดอนงคารามที่รวมหลายเชื้อชาติทั้งไทย แขก จีน อิสลาม และลาวที่อยู่อย่างสันติ ส่วนอาคารหลังที่2 แสดงพระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตร และงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ด้วยทรงคำนึงถึงอยู่เสมอว่า “เวลาเป็นของมีค่า” ทั้งสองห้องงดถ่ายภาพ สำหรับอาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) นั้นได้ปรับปรุงมาจากเรือนครัวบ้านเจ้าพระยาฯ อธิบดีกรมพระคลังในสมัยรัชกาลที่5 มักใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะหมุนเวียนตลอดปี
   


      บริเวณกลางอุทยานฯ เป็นแผ่นหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าในถิ่นทุรกันดาร และภาพแสดงกระบวนแห่ไหว้สาแม่ฟ้าหลวงของชาวล้านนา


      บริเวณทิมบริวาร อันเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3 เดิมเป็นที่อยู่ของบริวารในบ้านท่านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ
    
      บ้านจำลอง “บ้านเดิม” ของสมเด็จย่าครั้งวัยเยาว์ ห่างจากวัดอนงคารามเพียง 200 เมตร ภายในตกแต่งตามพระนิพนธ์ “แม่เล่าให้ฟัง” ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ยังคงมีต้นมะขามยืนต้นอยู่ภายในบ้าน
    


ปานะศาลคือเรือนที่ทำการเจ้าหน้าที่ จำหน่ายน้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ของที่ระลึกอุทยานฯ ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา


ลานบริเวณประตูทางเข้าเป็นศาลาตั้งสถานที่สักการะถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาหลายต้นดูร่มรื่น ใช้เป็นลานจัดกิจกรรม “บทเพลงของพ่อ” ขับร้องโดยนักร้องอาวุโสชื่อดัง อีกด้านเป็นที่ตั้งพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งหล่อด้วยโลหะประทับนั่งด้วยพระอิริยาบถทรงพระสำราญบนเนินดินที่มาจากสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศที่สมเด็จย่าได้เคยประทับและประกอบพระราชกรณียกิจ


เวลาทำการส่วนอุทยานฯ เปิด 6.00-18.00 น. อาคารพิพิธภัณฑ์ เปิด 8.30-16.30 น. ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะโดยมีวิทยากรนำชม สามารถติดต่อได้ที่อุทยานฯ โทร. 02-4377799 และ 02-4390902

หรือ www.theprincessmothermemorialpark.org

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ณ ย่านฝั่งธน ชุมชนหลังวัดอนงคาราม คลองสาน ประชาชนคนไทยคงทราบแล้วว่าเคยเป็นที่ประทับในวัยเยาว์ของสมเด็จย่า

อ่าน 506 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวพระตำหนักสมเด็จย่าและสถานีประมงน้ำจืดพะเยา

เที่ยวพระตำหนักสมเด็จย่าและสถานีประมงน้ำจืดพะเยา

สถานีประมงน้ำจืดพะเยาและพระตำหนัก เป็นสถานีประมงที่มีความสำคัญของภาคเหนือ มีการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อจำหน่ายแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อนำไปเป็นอาชีพ และเพื่อไปปล่อยยังแหล่งน้ำธรรมชาติ มีผลงานที่สำคัญของสถานีประมงน้ำจืดแห่งนี้

อ่าน 5,128 คน SHARE ความคิดเห็น
เจ๋ง! ทะเลทรายสีขาว สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ของรัฐนิวเม็กซิโก

เจ๋ง! ทะเลทรายสีขาว สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต ของรัฐนิวเม็กซิโก

ห่างจากแอละโมกอร์โดศูนย์กลางเศรษฐกิจของรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่าน 199 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวสุดทึ่ง! ดำน้ำชม การนอนของวาฬหัวทุย ในทะเลแคริบเบียน

ท่องเที่ยวสุดทึ่ง! ดำน้ำชม การนอนของวาฬหัวทุย ในทะเลแคริบเบียน

นักถ่ายภาพสัตว์ป่าชาวสวิส Franco Banfi ละทีมนักดำน้ำหลายคนได้ติดตามปลาวาฬหัวทุยนอกชายฝั่ง

อ่าน 966 คน SHARE ความคิดเห็น
5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมิวนิก

5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมิวนิก

มิวนิก เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง ที่มีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นออกมาจากที่อื่นๆ ของเยอรมัน แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้มีตึกรามที่มากมาย

อ่าน 541 คน SHARE ความคิดเห็น
ตลาดดอนหวาย ความคึกคักของนักท่องเที่ยวและอาหารไทยหลากหลาย

ตลาดดอนหวาย ความคึกคักของนักท่องเที่ยวและอาหารไทยหลากหลาย

ที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์ให้ผู้คนมาท่องเที่ยวอยู่เสมอมาในจังหวัดนครปฐมคงไม่พ้นตลาดน้ำดอนหวาย

อ่าน 474 คน SHARE ความคิดเห็น
โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

เปิดโครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่าน 550 คน SHARE ความคิดเห็น
ชมทุ่งดอกกระเจียว @ ชัยภูมิ บานสะพรั่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว

ชมทุ่งดอกกระเจียว @ ชัยภูมิ บานสะพรั่ง ต้อนรับนักท่องเที่ยว

เวียนมาอีกรอบกับ เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน @ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560  ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม

อ่าน 1,302 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน