Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

รำลึกถึงสมเด็จย่า ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

|

รำลึกถึงสมเด็จย่า ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

ณ ย่านฝั่งธน ชุมชนหลังวัดอนงคาราม คลองสาน ประชาชนคนไทยคงทราบแล้วว่าเคยเป็นที่ประทับในวัยเยาว์ของสมเด็จย่า หรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในรัชกาลที่9 ก่อนที่พระองค์จะได้เข้าวังและได้รับการศึกษาต่อในต่างประเทศ จนได้พบกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระโอรสธิดาคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     การเดินทางไปนั้นสามารถขึ้นรถเมล์สาย 6 42 43 ทางน้ำขึ้นที่ท่าศาลาทรงจีน (ศาลเจ้ากวนอู) เฉพาะเรือท่องเที่ยวเท่านั้น มาทางรถเมล์เมื่อข้ามสะพานพุทธมาแล้ว ลงตรงโรงเรียนศึกษานารี ข้ามฝั่งมาเพื่อเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา เข้าซอยข้างวัดอนงคาราม ตรงมาเป็นชุมชนแล้วเลี้ยวขวาจะเห็นศาลเจ้ากวนอู เลี้ยวซ้ายจะเห็นทางเข้าคือประตูแขกสีขาว มีนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานมาเยี่ยมชมสวนนี้ด้วย


    
     สวนแห่งนี้ได้สร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อ พ.ศ. 2536 ในการอนุรักษ์นิวาสสถานครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นสวนสาธารณะสำหรับชุมชน

     ภายในแบ่งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะมีต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปี บรรยากาศร่มรื่น และมีต้นไม้ที่เป็นพืชสมุนไพรได้แก่ มะขามป้อม ทองพันชั่ง เสลดพังพอน เพชรสังฆาต จักรนารายณ์ หนุมานประสานกาย อาคารจำลองพระตำหนักที่สมเด็จย่าเคยประทับเมื่อวัยเยาว์ อาคารโบราณดั้งเดิม 2 หลัง ซึ่งเคยเป็นจวนของสมเด็จเจ้าพระยาพระองค์น้อย (ทัต บุนนาค) และบ้านของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมจีน สร้างในสมัยรัชกาลที่3 อาคารที่ยังคงเหลือเป็นลักษณะก่ออิฐถือปูน ปัจจุบันได้มีการบูรณะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับแสดงพระราชประวัติ ภาพพระราชจริยาวัตรและงานฝีพระหัตถ์ ของใช้ส่วนพระองค์ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่า


      ศาลาแปดเหลี่ยมสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสครบ 8 รอบในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า แต่พระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อน ขณะนี้กำลังปิดปรับปรุง


      ใกล้กันเป็นประติมากรรม ข้าว 1 เมล็ด เพราะคนไทยต้องรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก จึงควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของข้าวที่ไม่เพียงเป็นอาหารหลักเท่านั้น และประติมากรรมใบไม้ 1 ใบ ต้นไม้ 1 ต้น ให้คำนึงถึงการรวมตัวของใบไม้จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งสร้างบ้าน ให้อาหาร ดูดกลืนสารพิษ


      บริเวณบ่อน้ำโบราณที่มีมาพร้อมกับบ้านท่านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุญนาค) ที่ใช้วิธีโพงน้ำคือใช้ถังน้ำจ้วงและฉุดขึ้นโดยสาวเชือกที่มีถังน้ำผูกติดไว้ ใกล้กันเป็นจักรยานปั่นเพื่อสูบน้ำทั้งยังได้ออกกำลังกายอีกด้วย
  
      อาคารพิพิธภัณฑ์มีอยู่ 2 หลัง หลังที่1 จัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จย่า พระตำหนัก วัง ที่ประทับในวัยเยาว์ ประมวลภาพเมื่อครั้งพระราชพิธีพระบรมศพ และประวัติชุมชนวัดอนงคารามที่รวมหลายเชื้อชาติทั้งไทย แขก จีน อิสลาม และลาวที่อยู่อย่างสันติ ส่วนอาคารหลังที่2 แสดงพระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตร และงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ด้วยทรงคำนึงถึงอยู่เสมอว่า “เวลาเป็นของมีค่า” ทั้งสองห้องงดถ่ายภาพ สำหรับอาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) นั้นได้ปรับปรุงมาจากเรือนครัวบ้านเจ้าพระยาฯ อธิบดีกรมพระคลังในสมัยรัชกาลที่5 มักใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะหมุนเวียนตลอดปี
   


      บริเวณกลางอุทยานฯ เป็นแผ่นหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าในถิ่นทุรกันดาร และภาพแสดงกระบวนแห่ไหว้สาแม่ฟ้าหลวงของชาวล้านนา


      บริเวณทิมบริวาร อันเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3 เดิมเป็นที่อยู่ของบริวารในบ้านท่านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ
    
      บ้านจำลอง “บ้านเดิม” ของสมเด็จย่าครั้งวัยเยาว์ ห่างจากวัดอนงคารามเพียง 200 เมตร ภายในตกแต่งตามพระนิพนธ์ “แม่เล่าให้ฟัง” ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ยังคงมีต้นมะขามยืนต้นอยู่ภายในบ้าน
    


ปานะศาลคือเรือนที่ทำการเจ้าหน้าที่ จำหน่ายน้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ของที่ระลึกอุทยานฯ ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา


ลานบริเวณประตูทางเข้าเป็นศาลาตั้งสถานที่สักการะถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาหลายต้นดูร่มรื่น ใช้เป็นลานจัดกิจกรรม “บทเพลงของพ่อ” ขับร้องโดยนักร้องอาวุโสชื่อดัง อีกด้านเป็นที่ตั้งพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งหล่อด้วยโลหะประทับนั่งด้วยพระอิริยาบถทรงพระสำราญบนเนินดินที่มาจากสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศที่สมเด็จย่าได้เคยประทับและประกอบพระราชกรณียกิจ


เวลาทำการส่วนอุทยานฯ เปิด 6.00-18.00 น. อาคารพิพิธภัณฑ์ เปิด 8.30-16.30 น. ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะโดยมีวิทยากรนำชม สามารถติดต่อได้ที่อุทยานฯ โทร. 02-4377799 และ 02-4390902

หรือ www.theprincessmothermemorialpark.org

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ณ ย่านฝั่งธน ชุมชนหลังวัดอนงคาราม คลองสาน ประชาชนคนไทยคงทราบแล้วว่าเคยเป็นที่ประทับในวัยเยาว์ของสมเด็จย่า

อ่าน 239 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวพระตำหนักสมเด็จย่าและสถานีประมงน้ำจืดพะเยา

เที่ยวพระตำหนักสมเด็จย่าและสถานีประมงน้ำจืดพะเยา

สถานีประมงน้ำจืดพะเยาและพระตำหนัก เป็นสถานีประมงที่มีความสำคัญของภาคเหนือ มีการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อจำหน่ายแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อนำไปเป็นอาชีพ และเพื่อไปปล่อยยังแหล่งน้ำธรรมชาติ มีผลงานที่สำคัญของสถานีประมงน้ำจืดแห่งนี้

อ่าน 4,591 คน SHARE ความคิดเห็น
สงขลา เปิดตัวกิจกรรมล่องแพแลเลสาบ อ.สทิงพระ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่

สงขลา เปิดตัวกิจกรรมล่องแพแลเลสาบ อ.สทิงพระ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใกล้ชิดธรรมชาติ   นายกรชกร รักษาสรณ์

อ่าน 6,285 คน SHARE ความคิดเห็น
วิธีหลีกเลี่ยงการถูกข่มขืนขณะท่องเที่ยว

วิธีหลีกเลี่ยงการถูกข่มขืนขณะท่องเที่ยว

ข่าว การข่มขืนนักท่องเที่ยวหญิงในทุกวันนี้ ก็ยังมีมาให้เห็นเป็นระยะๆ เพราะฉะนั้นคุณควร ต้องทำ ต้องเตรียมพร้อมทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ตกเป็นเหยื่อ

อ่าน 630 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดชนะสงคราม

ท่องเที่ยวไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดชนะสงคราม

หนึ่งในวัดที่หลายคนรู้จักกันดีว่ามีชื่ออันเป็นสิริมงคล นิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อให้ชนะอุปสรรคใดๆที่จะพึงมี ให้ปลอดโปร่งทุกประการ นั่นคือวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

อ่าน 563 คน SHARE ความคิดเห็น
หลั่งอะดรีนาลีน ท่องเที่ยวสุดหวาดเสียว ณ ตึกระฟ้าแห่งชิคาโก้

หลั่งอะดรีนาลีน ท่องเที่ยวสุดหวาดเสียว ณ ตึกระฟ้าแห่งชิคาโก้

The Willis Tower  ที่มี่ชื่อเดิมว่า The Sears Tower เป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ สูงที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก ตั้งอยู่ที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

อ่าน 14,333 คน SHARE ความคิดเห็น
อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ เมืองสุพรรณฯ

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ เมืองสุพรรณฯ

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ บ้านหุบตาอ้น ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอ่างเก็บน้ำที่ถือกำเนิดขึ้น จากแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่าน 926 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท. ชวนเที่ยวไทยเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวทั่ว 5 ภาค

ททท. ชวนเที่ยวไทยเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวทั่ว 5 ภาค

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนนักท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์สุดพิเศษในเส้นทางการทรงงานของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใน 5 ภาคทั่วไทย

อ่าน 432 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน