Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

รำลึกถึงสมเด็จย่า ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

|

รำลึกถึงสมเด็จย่า ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

ณ ย่านฝั่งธน ชุมชนหลังวัดอนงคาราม คลองสาน ประชาชนคนไทยคงทราบแล้วว่าเคยเป็นที่ประทับในวัยเยาว์ของสมเด็จย่า หรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในรัชกาลที่9 ก่อนที่พระองค์จะได้เข้าวังและได้รับการศึกษาต่อในต่างประเทศ จนได้พบกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระโอรสธิดาคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     การเดินทางไปนั้นสามารถขึ้นรถเมล์สาย 6 42 43 ทางน้ำขึ้นที่ท่าศาลาทรงจีน (ศาลเจ้ากวนอู) เฉพาะเรือท่องเที่ยวเท่านั้น มาทางรถเมล์เมื่อข้ามสะพานพุทธมาแล้ว ลงตรงโรงเรียนศึกษานารี ข้ามฝั่งมาเพื่อเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา เข้าซอยข้างวัดอนงคาราม ตรงมาเป็นชุมชนแล้วเลี้ยวขวาจะเห็นศาลเจ้ากวนอู เลี้ยวซ้ายจะเห็นทางเข้าคือประตูแขกสีขาว มีนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานมาเยี่ยมชมสวนนี้ด้วย


    
     สวนแห่งนี้ได้สร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อ พ.ศ. 2536 ในการอนุรักษ์นิวาสสถานครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นสวนสาธารณะสำหรับชุมชน

     ภายในแบ่งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะมีต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปี บรรยากาศร่มรื่น และมีต้นไม้ที่เป็นพืชสมุนไพรได้แก่ มะขามป้อม ทองพันชั่ง เสลดพังพอน เพชรสังฆาต จักรนารายณ์ หนุมานประสานกาย อาคารจำลองพระตำหนักที่สมเด็จย่าเคยประทับเมื่อวัยเยาว์ อาคารโบราณดั้งเดิม 2 หลัง ซึ่งเคยเป็นจวนของสมเด็จเจ้าพระยาพระองค์น้อย (ทัต บุนนาค) และบ้านของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมจีน สร้างในสมัยรัชกาลที่3 อาคารที่ยังคงเหลือเป็นลักษณะก่ออิฐถือปูน ปัจจุบันได้มีการบูรณะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับแสดงพระราชประวัติ ภาพพระราชจริยาวัตรและงานฝีพระหัตถ์ ของใช้ส่วนพระองค์ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่า


      ศาลาแปดเหลี่ยมสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสครบ 8 รอบในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า แต่พระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อน ขณะนี้กำลังปิดปรับปรุง


      ใกล้กันเป็นประติมากรรม ข้าว 1 เมล็ด เพราะคนไทยต้องรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก จึงควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของข้าวที่ไม่เพียงเป็นอาหารหลักเท่านั้น และประติมากรรมใบไม้ 1 ใบ ต้นไม้ 1 ต้น ให้คำนึงถึงการรวมตัวของใบไม้จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งสร้างบ้าน ให้อาหาร ดูดกลืนสารพิษ


      บริเวณบ่อน้ำโบราณที่มีมาพร้อมกับบ้านท่านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุญนาค) ที่ใช้วิธีโพงน้ำคือใช้ถังน้ำจ้วงและฉุดขึ้นโดยสาวเชือกที่มีถังน้ำผูกติดไว้ ใกล้กันเป็นจักรยานปั่นเพื่อสูบน้ำทั้งยังได้ออกกำลังกายอีกด้วย
  
      อาคารพิพิธภัณฑ์มีอยู่ 2 หลัง หลังที่1 จัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จย่า พระตำหนัก วัง ที่ประทับในวัยเยาว์ ประมวลภาพเมื่อครั้งพระราชพิธีพระบรมศพ และประวัติชุมชนวัดอนงคารามที่รวมหลายเชื้อชาติทั้งไทย แขก จีน อิสลาม และลาวที่อยู่อย่างสันติ ส่วนอาคารหลังที่2 แสดงพระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตร และงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ด้วยทรงคำนึงถึงอยู่เสมอว่า “เวลาเป็นของมีค่า” ทั้งสองห้องงดถ่ายภาพ สำหรับอาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) นั้นได้ปรับปรุงมาจากเรือนครัวบ้านเจ้าพระยาฯ อธิบดีกรมพระคลังในสมัยรัชกาลที่5 มักใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะหมุนเวียนตลอดปี
   


      บริเวณกลางอุทยานฯ เป็นแผ่นหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าในถิ่นทุรกันดาร และภาพแสดงกระบวนแห่ไหว้สาแม่ฟ้าหลวงของชาวล้านนา


      บริเวณทิมบริวาร อันเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3 เดิมเป็นที่อยู่ของบริวารในบ้านท่านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ
    
      บ้านจำลอง “บ้านเดิม” ของสมเด็จย่าครั้งวัยเยาว์ ห่างจากวัดอนงคารามเพียง 200 เมตร ภายในตกแต่งตามพระนิพนธ์ “แม่เล่าให้ฟัง” ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ยังคงมีต้นมะขามยืนต้นอยู่ภายในบ้าน
    


ปานะศาลคือเรือนที่ทำการเจ้าหน้าที่ จำหน่ายน้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ของที่ระลึกอุทยานฯ ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา


ลานบริเวณประตูทางเข้าเป็นศาลาตั้งสถานที่สักการะถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาหลายต้นดูร่มรื่น ใช้เป็นลานจัดกิจกรรม “บทเพลงของพ่อ” ขับร้องโดยนักร้องอาวุโสชื่อดัง อีกด้านเป็นที่ตั้งพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งหล่อด้วยโลหะประทับนั่งด้วยพระอิริยาบถทรงพระสำราญบนเนินดินที่มาจากสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศที่สมเด็จย่าได้เคยประทับและประกอบพระราชกรณียกิจ


เวลาทำการส่วนอุทยานฯ เปิด 6.00-18.00 น. อาคารพิพิธภัณฑ์ เปิด 8.30-16.30 น. ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะโดยมีวิทยากรนำชม สามารถติดต่อได้ที่อุทยานฯ โทร. 02-4377799 และ 02-4390902

หรือ www.theprincessmothermemorialpark.org

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ณ ย่านฝั่งธน ชุมชนหลังวัดอนงคาราม คลองสาน ประชาชนคนไทยคงทราบแล้วว่าเคยเป็นที่ประทับในวัยเยาว์ของสมเด็จย่า

อ่าน 422 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวพระตำหนักสมเด็จย่าและสถานีประมงน้ำจืดพะเยา

เที่ยวพระตำหนักสมเด็จย่าและสถานีประมงน้ำจืดพะเยา

สถานีประมงน้ำจืดพะเยาและพระตำหนัก เป็นสถานีประมงที่มีความสำคัญของภาคเหนือ มีการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อจำหน่ายแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อนำไปเป็นอาชีพ และเพื่อไปปล่อยยังแหล่งน้ำธรรมชาติ มีผลงานที่สำคัญของสถานีประมงน้ำจืดแห่งนี้

อ่าน 4,889 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวในบรรยากาศคลาสสิกชิลๆ ริมถนนสีลมที่ Baan Silom

ท่องเที่ยวในบรรยากาศคลาสสิกชิลๆ ริมถนนสีลมที่ Baan Silom

บนถนนสีลมที่ในวันทำงานจะคลาคล่ำไปด้วยคนทำงาน การจราจรคับคั่ง ในอดีตแถบนี้ก็มีประวัติศาสตร์มายาวนาน

อ่าน 74 คน SHARE ความคิดเห็น
CORI หมอนรองท่องเที่ยว แบบ Full Option

CORI หมอนรองท่องเที่ยว แบบ Full Option

ต่อให้คุณเป็นคนที่สวยหรือหล่อสักแค่ไหน เวลาคุณเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆก็มักจะมีบางสถานการณ์ที่ทำให้ความสวย

อ่าน 67 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวไปในโลกศิลปะที่หอศิลป์กรุงไทย

ท่องเที่ยวไปในโลกศิลปะที่หอศิลป์กรุงไทย

หากใครได้มาเที่ยวแถวเยาวราช นอกจากจะเป็นแหล่งรวมสินค้าหลากหลายทั้งปลีกและส่ง ร้านอาหารรสเลิศที่เป็นตำนานมากมายแล้ว

อ่าน 565 คน SHARE ความคิดเห็น
สัมผัสประสบการณ์ใหม่บนเรือดำน้ำ The Neyk การท่องเที่ยวใต้ทะเลลึก

สัมผัสประสบการณ์ใหม่บนเรือดำน้ำ The Neyk การท่องเที่ยวใต้ทะเลลึก

ต้องยอมรับจริงๆว่าเทรนเรือดำน้ำกำลังมาแรง รวมถึงร้านอาหารใต้น้ำ โรงแรมใต้น้ำ เป็นสิ่งที่ขยันสร้างเพื่อแข่งขันทางด้าน

อ่าน 512 คน SHARE ความคิดเห็น
มหกรรมท่องเที่ยวไต้หวัน งาน Taiwan Travel  Expo 2017 30มิ.ย.-2ก.ค.60

มหกรรมท่องเที่ยวไต้หวัน งาน Taiwan Travel Expo 2017 30มิ.ย.-2ก.ค.60

ไต้หวันเดินหน้าสานสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดงาน Taiwan Travel  Expo 2017 30มิ.ย.-2ก.ค.60  หลังเปิดฟรีวีซ่าพบนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น100%

อ่าน 415 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยววัดมเหยงคณ์และวัดช้าง วัดหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา

ท่องเที่ยววัดมเหยงคณ์และวัดช้าง วัดหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา

ถ้ากล่าวถึงวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วที่เป็นที่รู้จักระดับต้นๆ นั้น จะต้องมีวัดมเหยงคณ์ บนถนนเจดีย์-วัดดุสิดาราม (ซอยวัดมเหยงคณ์)

อ่าน 1,468 คน SHARE ความคิดเห็น
MICRO - อะแดปเตอร์สำหรับเดินทางท่องเที่ยวสากลขนาดเล็กที่สุดในโลก

MICRO - อะแดปเตอร์สำหรับเดินทางท่องเที่ยวสากลขนาดเล็กที่สุดในโลก

เราคงเคยพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับรูปลั๊กในต่างประเทศกันมาบ้างแล้ว ส่วนมากปัญหาที่ท่านนักท่องเที่ยวพบก็มักจะเป็น รูปลั๊กของแต่ละประเทศ

อ่าน 343 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน