Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

รำลึกถึงสมเด็จย่า ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

|

รำลึกถึงสมเด็จย่า ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

ณ ย่านฝั่งธน ชุมชนหลังวัดอนงคาราม คลองสาน ประชาชนคนไทยคงทราบแล้วว่าเคยเป็นที่ประทับในวัยเยาว์ของสมเด็จย่า หรือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในรัชกาลที่9 ก่อนที่พระองค์จะได้เข้าวังและได้รับการศึกษาต่อในต่างประเทศ จนได้พบกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระโอรสธิดาคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     การเดินทางไปนั้นสามารถขึ้นรถเมล์สาย 6 42 43 ทางน้ำขึ้นที่ท่าศาลาทรงจีน (ศาลเจ้ากวนอู) เฉพาะเรือท่องเที่ยวเท่านั้น มาทางรถเมล์เมื่อข้ามสะพานพุทธมาแล้ว ลงตรงโรงเรียนศึกษานารี ข้ามฝั่งมาเพื่อเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยา เข้าซอยข้างวัดอนงคาราม ตรงมาเป็นชุมชนแล้วเลี้ยวขวาจะเห็นศาลเจ้ากวนอู เลี้ยวซ้ายจะเห็นทางเข้าคือประตูแขกสีขาว มีนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานมาเยี่ยมชมสวนนี้ด้วย


    
     สวนแห่งนี้ได้สร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อ พ.ศ. 2536 ในการอนุรักษ์นิวาสสถานครั้งทรงพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นสวนสาธารณะสำหรับชุมชน

     ภายในแบ่งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะมีต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปี บรรยากาศร่มรื่น และมีต้นไม้ที่เป็นพืชสมุนไพรได้แก่ มะขามป้อม ทองพันชั่ง เสลดพังพอน เพชรสังฆาต จักรนารายณ์ หนุมานประสานกาย อาคารจำลองพระตำหนักที่สมเด็จย่าเคยประทับเมื่อวัยเยาว์ อาคารโบราณดั้งเดิม 2 หลัง ซึ่งเคยเป็นจวนของสมเด็จเจ้าพระยาพระองค์น้อย (ทัต บุนนาค) และบ้านของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมจีน สร้างในสมัยรัชกาลที่3 อาคารที่ยังคงเหลือเป็นลักษณะก่ออิฐถือปูน ปัจจุบันได้มีการบูรณะสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับแสดงพระราชประวัติ ภาพพระราชจริยาวัตรและงานฝีพระหัตถ์ ของใช้ส่วนพระองค์ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่า


      ศาลาแปดเหลี่ยมสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสครบ 8 รอบในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า แต่พระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อน ขณะนี้กำลังปิดปรับปรุง


      ใกล้กันเป็นประติมากรรม ข้าว 1 เมล็ด เพราะคนไทยต้องรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก จึงควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของข้าวที่ไม่เพียงเป็นอาหารหลักเท่านั้น และประติมากรรมใบไม้ 1 ใบ ต้นไม้ 1 ต้น ให้คำนึงถึงการรวมตัวของใบไม้จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งสร้างบ้าน ให้อาหาร ดูดกลืนสารพิษ


      บริเวณบ่อน้ำโบราณที่มีมาพร้อมกับบ้านท่านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุญนาค) ที่ใช้วิธีโพงน้ำคือใช้ถังน้ำจ้วงและฉุดขึ้นโดยสาวเชือกที่มีถังน้ำผูกติดไว้ ใกล้กันเป็นจักรยานปั่นเพื่อสูบน้ำทั้งยังได้ออกกำลังกายอีกด้วย
  
      อาคารพิพิธภัณฑ์มีอยู่ 2 หลัง หลังที่1 จัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จย่า พระตำหนัก วัง ที่ประทับในวัยเยาว์ ประมวลภาพเมื่อครั้งพระราชพิธีพระบรมศพ และประวัติชุมชนวัดอนงคารามที่รวมหลายเชื้อชาติทั้งไทย แขก จีน อิสลาม และลาวที่อยู่อย่างสันติ ส่วนอาคารหลังที่2 แสดงพระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตร และงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ด้วยทรงคำนึงถึงอยู่เสมอว่า “เวลาเป็นของมีค่า” ทั้งสองห้องงดถ่ายภาพ สำหรับอาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) นั้นได้ปรับปรุงมาจากเรือนครัวบ้านเจ้าพระยาฯ อธิบดีกรมพระคลังในสมัยรัชกาลที่5 มักใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะหมุนเวียนตลอดปี
   


      บริเวณกลางอุทยานฯ เป็นแผ่นหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าในถิ่นทุรกันดาร และภาพแสดงกระบวนแห่ไหว้สาแม่ฟ้าหลวงของชาวล้านนา


      บริเวณทิมบริวาร อันเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3 เดิมเป็นที่อยู่ของบริวารในบ้านท่านเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ฯ
    
      บ้านจำลอง “บ้านเดิม” ของสมเด็จย่าครั้งวัยเยาว์ ห่างจากวัดอนงคารามเพียง 200 เมตร ภายในตกแต่งตามพระนิพนธ์ “แม่เล่าให้ฟัง” ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ยังคงมีต้นมะขามยืนต้นอยู่ภายในบ้าน
    


ปานะศาลคือเรือนที่ทำการเจ้าหน้าที่ จำหน่ายน้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ของที่ระลึกอุทยานฯ ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา


ลานบริเวณประตูทางเข้าเป็นศาลาตั้งสถานที่สักการะถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาหลายต้นดูร่มรื่น ใช้เป็นลานจัดกิจกรรม “บทเพลงของพ่อ” ขับร้องโดยนักร้องอาวุโสชื่อดัง อีกด้านเป็นที่ตั้งพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งหล่อด้วยโลหะประทับนั่งด้วยพระอิริยาบถทรงพระสำราญบนเนินดินที่มาจากสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศที่สมเด็จย่าได้เคยประทับและประกอบพระราชกรณียกิจ


เวลาทำการส่วนอุทยานฯ เปิด 6.00-18.00 น. อาคารพิพิธภัณฑ์ เปิด 8.30-16.30 น. ทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะโดยมีวิทยากรนำชม สามารถติดต่อได้ที่อุทยานฯ โทร. 02-4377799 และ 02-4390902

หรือ www.theprincessmothermemorialpark.org

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ณ ย่านฝั่งธน ชุมชนหลังวัดอนงคาราม คลองสาน ประชาชนคนไทยคงทราบแล้วว่าเคยเป็นที่ประทับในวัยเยาว์ของสมเด็จย่า

อ่าน 319 คน SHARE ความคิดเห็น
เที่ยวพระตำหนักสมเด็จย่าและสถานีประมงน้ำจืดพะเยา

เที่ยวพระตำหนักสมเด็จย่าและสถานีประมงน้ำจืดพะเยา

สถานีประมงน้ำจืดพะเยาและพระตำหนัก เป็นสถานีประมงที่มีความสำคัญของภาคเหนือ มีการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อจำหน่ายแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อนำไปเป็นอาชีพ และเพื่อไปปล่อยยังแหล่งน้ำธรรมชาติ มีผลงานที่สำคัญของสถานีประมงน้ำจืดแห่งนี้

อ่าน 4,678 คน SHARE ความคิดเห็น
MICRO - อะแดปเตอร์สำหรับเดินทางท่องเที่ยวสากลขนาดเล็กที่สุดในโลก

MICRO - อะแดปเตอร์สำหรับเดินทางท่องเที่ยวสากลขนาดเล็กที่สุดในโลก

เราคงเคยพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับรูปลั๊กในต่างประเทศกันมาบ้างแล้ว ส่วนมากปัญหาที่ท่านนักท่องเที่ยวพบก็มักจะเป็น รูปลั๊กของแต่ละประเทศ

อ่าน 57 คน SHARE ความคิดเห็น
หมู่บ้านสายรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวสีสันสดใสแห่งใหม่ ในอินโดนีเซีย

หมู่บ้านสายรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวสีสันสดใสแห่งใหม่ ในอินโดนีเซีย

Kampung Pelangi คือชื่อของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดชวากลาง แห่งประเทศอินโดนีเซีย หมู่บ้านนี้เคยเป็นเพียงหมู่บ้านธรรมดาทั่วไป

อ่าน 6,034 คน SHARE ความคิดเห็น
การอ่านภาษากายเพื่อการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่ดี

การอ่านภาษากายเพื่อการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่ดี

ในการไปเที่ยวกันเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะกับเพื่อนฝูง หรือกับกรุ๊ปทัวร์ ร้อยพ่อพันแม่ หลากหลายความชอบหลากหลายนิสัย

อ่าน 353 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวสไตล์ล้านนา 'พิพิธภัณฑ์บ้านดำ' ศิลปะที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ท่องเที่ยวสไตล์ล้านนา 'พิพิธภัณฑ์บ้านดำ' ศิลปะที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ หรือที่เรียกกันว่า บ้านดำนั้น ตั้งอยู่ที่ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย จัดสร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ

อ่าน 13,529 คน SHARE ความคิดเห็น
สุดเจ๋ง!! สิงคโปร์เปิดตัว 'Project Bus Stop' ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ เอาใจนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่

สุดเจ๋ง!! สิงคโปร์เปิดตัว 'Project Bus Stop' ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ เอาใจนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่

สิงคโปร์เปิดตัว "Project Bus Stop" ป้ายรถเมล์อัจฉริยะ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยัง

อ่าน 882 คน SHARE ความคิดเห็น
สงขลา เปิดตัวกิจกรรมล่องแพแลเลสาบ อ.สทิงพระ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่

สงขลา เปิดตัวกิจกรรมล่องแพแลเลสาบ อ.สทิงพระ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใกล้ชิดธรรมชาติ   นายกรชกร รักษาสรณ์

อ่าน 6,722 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน