Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

ของดีเมืองไทย

ตุ๊กตาชาววัง ชุมชนบ้านเสด็จ

|
เที่ยว ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ชุมชนบ้านเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หนึ่งในเส้นทางเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ 'ปิดทองหลังพระ'โครงการปิดทองหลังพระฯ' เป็นอีกโครงการที่จัดทำขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งเน้นการ 'ปิดทองหลังพระ' อย่างที่คนไทยทุกคนทราบดีว่า พระองค์ทรงสร้างโครงการต่างๆ มากมายกว่า 3,000 กว่าโครงการทั่วประเทศ

      จังหวัดอ่างทองเป็นอีกเส้นทางการท่องเที่ยวเรียนรู้ของโครงการปิดทองหลังพระ คราวนี้แวะไปที่ ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ชุมชนบางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เคยเสด็จเยี่ยมราษฎร และทรงเห็นว่า พื้นที่แห่งนี้มีดินเหนียวธรรมชาติสามารถปั้นตุ๊กตาได้ เมื่อ 32 ปีที่แล้วจึงนำคนมาสอนชาวบ้านปั้นตุ๊กตาชาววัง เพื่อช่วยสร้างรายได้นอกเวลาทำนาหรือช่วงน้ำท่วมไร่นา


       "ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ เราก็มีรายได้จากการปั้นตุ๊กตามาช่วยจุนเจือครอบครัว ใครถนัดอะไรก็ทำอย่างนั้น ใครมีความคิดสร้างสรรค์ก็คิดทำออกมา นำมาจำหน่ายร่วมกัน ชาวบ้านจึงมีอาชีพ มีรายได้" รุจี วิจิตตรานุรักษ์ ประธานศูนย์ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงของชุมชน

       การปั้นตุ๊กตาดินเหนียวของชาวบางเสด็จไม่เพียงสร้างอาชีพใหม่แก่ชาวบ้าน ยังเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่ส่งออกขายไปทั่วโลกอีกด้วย รุจิ บอกว่า ผ่านมา 32 ปี เราก็คิดอย่างเดียวอยากให้ชาวบ้านกินดีอยู่ดี มีชีวิตแบบพอเพียง ให้ชาวบ้านได้อยู่ร่วมกันในชุมชน ไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่น ชาวบ้านเองก็จะสืบสานการปั้นตุ๊กตาชาววังสู่รุ่นลูกหลานต่อไปตามที่พระองค์ท่านได้ส่งเสริม

       อีกเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ คือ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลาง อ.แสวงหา ที่นี่เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ทำการเกษตรปลอดสารพิษ จนเกิดการจ้างงานการเกษตร ชาวบ้านสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สร้างรายได้ให้กับครอบครัว
       "เขาจะได้ผลจากการเรียนรู้และปฏิบัติจริง" ธนารัตน์ รัตน์นราทร นักเกษตรในพระองค์ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลาง ในโครงการพระราชดำริ ซึ่งมีส่วนในการสอนคนในพื้นที่ ณ แหล่งสาธิตการเรียนรู้ทั้งการเกษตรและการประมง การผลิตอาหารปลอดภัย รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรด้วย

       "คณะศึกษาที่มาเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง เยาวชน ชาวบ้านที่ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ก็มาฝึกฝน ใครถนัดอะไรก็ทำอย่างนั้น ไม่ว่าจะงานศิลปาชีพ อาทิ งานเซรามิค ทอผ้า แกะสลัก ปักผ้า ฯลฯ จะมีเยาวชนมาเรียนเยอะมาก ส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสศึกษา เพราะชาวบ้านที่ไม่มีงาน ไม่มีอาชีพ เวลา 2 ปีที่ผ่านมาคนในชุมชนนี้สามารถสร้างฝีมือ รายได้และสร้างอาชีพ เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงทำให้ชาวบ้าน" นักเกษตรในพระองค์ กล่าว

        ในส่วนของคณะทำงานการท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ อันประกอบด้วยนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธาน และม.ล.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร รวมถึงคณะทำงานอื่นๆ ในงานนี้ สุชาดา ยุวบูรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ บอกว่า เราได้คัดเลือก 25 โครงการรอบๆ กรุงเทพฯ ขับรถไม่เกิน 3 ชั่วโมง เพราะเห็นว่า สภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ ต้องเดินทางสะดวกและประหยัดเวลา

        สุชาดาชี้แจงเพิ่มเติมว่า เส้นทางท่องเที่ยวรูปแบบนี้ มีของดีที่พระราชวงศ์ได้ทรงงานไว้ให้คนไทยได้ชม ซึ่งไม่ได้ทำไว้เพื่อการท่องเที่ยว แต่ทรงทำเพื่อให้คนในชุมชนเหล่านั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพ รายได้เสริม โดยไม่เข้าไปเปลี่ยนอาชีพคนในชุมชน

        โครงการปิดทองหลังพระ จึงเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดัน เผยแพร่และสืบสานองค์ความรู้ในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ไปสู่เกษตรกรในชุมชน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ส่งเสริมอาชีพการทำมาหากินของคนในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่พระองค์ท่านทรงงานไว้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เลี้ยงครอบครัว ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

        "เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และให้โครงการพระราชดำริในพระองค์ท่านเป็นที่รู้จักและเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆ" ประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ กล่าว...

ข้อมูล http://www.bangkokbiznews.com/

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผลงานรังสรรค์จากดินเหนียว ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง

ผลงานรังสรรค์จากดินเหนียว ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง

ศูนย์กลางการผลิตตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ เป็นเรือนไทยทรงสูง ชื่อว่า “คุ้มสุวรรณภูมิ” ภายในวัดท่าสุทธาวาส ซึ่งจะมีการสาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววัง ประดิษฐกรรมดินเหนียวอันสวยงาม

อ่าน 4,614 คน SHARE ความคิดเห็น
ตุ๊กตาชาววัง ชุมชนบ้านเสด็จ

ตุ๊กตาชาววัง ชุมชนบ้านเสด็จ

เที่ยว ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ชุมชนบ้านเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง หนึ่งในเส้นทางเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริ 'ปิดทองหลังพระ'โครงการปิดทองหลังพระฯ' เป็นอีกโครงการที่จัดทำขึ้น

อ่าน 3,439 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน