Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

|

ซอกแซกย่านฝั่งธน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

หากได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี เพียงแค่ข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ท่านก็จะได้ชมความงามอันน่าทึ่งของสถาปัตยกรรมของวัดในต้นรัตนโกสินทร์หลายวัด ทั้งยังได้ทำบุญ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นวัดใหญ่วัดหนึ่งที่อยู่ติดกับเชิงสะพานพุทธ เลียบถนนประชาธิปก โดยสามารถเห็นพระเจดีย์ใหญ่สีขาวได้อย่างชัดเจน และจากที่มีโครงการบูรณะพระเจดีย์ที่มีอายุครบ 189 ปีของวัด จึงได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และช่วงที่มานี้เป็นช่วงของงานประจำปี ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม


     บริเวณรอบพระบรมธาตุมหาเจดีย์มีภาพแสดงประวัติของวัดและภาพในอดีตผ่านกาลเวลามากว่า 180 ปี ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ครั้งเมื่อเสด็จมายังวัด และเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางวัดได้รวมภาพแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยของประชาชนที่มีต่อพระองค์จากอินสตราแกรมมารวมเป็นภาพขนาดใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจและสวยงาม     บริเวณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเดิมเป็นสวนกาแฟในพื้นที่ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาพระคลัง ได้สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2371 แล้วถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 3 ทรงพระราชทานนามว่า "วัดประยุรวงศาวาส" หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "วัดรั้วเหล็ก" เพราะมีรั้วเหล็กเป็นกำแพงวัดอยู่เป็นตอนๆ ทำเป็นรูปอาวุธ หอก ดาบ และขวาน (ขวานสามหมื่น ปืนสามกระบอก หอกสามแสน) โดยรั้วเหล็กนี้สมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์สั่งเข้ามาจากประเทศอังกฤษแล้วถวายแด่รัชกาลที่ 3 เพื่อล้อมเป็นกำแพงพระราชวังแต่พระองค์ไม่โปรด สมเด็จเจ้าพระยาจึงมาใช้ล้อมเป็นกำแพงในวัด


     ระหว่างทางเข้าพระบรมธาตุปฐมเจดีย์ นั้น จะเป็นพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร จัดแสดงพระกรุและของมีค่าที่ค้นพบบนองค์พระบรมธาตุฯ เดิมคือหอพรินทรปริยัติธรรมศาลาเป็นห้องอ่านหนังสือสำหรับประชาชน ถือเป็นห้องสมุดประชาชนแห่งแรกในประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นศิลปโบราณสถานวัตถุของชาติเมื่อ พ.ศ. 2492     ก่อนขึ้นพระเจดีย์มีที่บูชาประทีปเทียนหอม ตีระฆังและทองที่จะใช้ขึ้นไปปิดองค์พระบรมสารีริกธาตุด้านบน


     ภายในเป็นที่ถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ มีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่4 และ 5 ประวัติความเป็นมาของผู้สร้างพระเจดีย์ ภาพในอดีต กำหนดการและแนวทางในการบูรณะ ด้านบนแต่ละช่องจะมีพระประจำวันประดิษฐานอยู่ ทางออกจะเป็นทางลอดเล็กๆ ก่อนไปชมทัศนีภาพโดยรอบพระเจดีย์     ภายในวัดนั้นจะมีวิหารหลวงพ่อแก้ว ว่ากันว่าเป็นอาจารย์สอนหนังสือของคนในตระกูลบุนนาค ส่วนพระอุโบสถกำลังบูรณะ จึงเข้าชมในพระวิหารที่หน้าบันเป็นลายดอกพุดตานสวยงามอ่อนช้อย ปิดทองประดับกระจก เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธนาค พระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปโบราณคู่มากับพระศรีศากยมุนี พระประธานในพระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ในอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิเช่นเดียวกันกับพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก พระพุทธนาคนี้ได้รับอัญเชิญจากจังหวัดสุโขทัยมาประดิษฐานไว้ ณ พระวิหารวัดประยุรวงศาวาส เมื่อ พ.ศ. 2374 พุทธศาสนิกชนไทยและจีนให้ความเคารพบูชาในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธนาคเป็นอย่างยิ่ง กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนพระวิหารและพระพุทธนาคเป็นศิลปโบราณสถานวัตถุของชาติและพระศาสนาเมื่อ พ.ศ. 2492


     และ “เขามอ” มาจากคำว่า “ถมอ” ในภาษาเขมร แปลว่าก้อนหิน เป็นภูเขาจำลองเขามอขนาดใหญ่ที่สร้างอยู่ในสระ นิยมใช้ตกแต่งพระอารามหรือพระราชอุทยาน เป็นดั่งรมณียสถานที่สวยงามเพื่อดึงดูดใจผู้คนให้มาพักผ่อนเที่ยวชมเข้าวัดทำบุญ เขามอสร้างขึ้นมาพร้อมกับพระอารามเมื่อ พ.ศ.2371โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) ได้รับพระราชทานหยดเทียนขี้ผึ้งที่ทับถมเป็นเวลานานในห้องสรงจากรัชกาลที่3 มาใช้เป็นแบบในการสร้างเขามอที่ก่อขึ้นจากหินเป็นจำนวนมาก มียอดลดหลั่น ชะง่อนผาสูงชันลักษณะคล้ายหยดน้ำตาเทียน แวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานา เป็นที่ประดิษฐานพระสถูปเจดีย์ พระปรางค์ พระวิหารหลวงจำลอง พระมณฑปทรงโกธิก เจดีย์และศิลปะแบบจีน สังเวชนียสถานจำลอง ศาลาสุวพักตร์วิไลยพรรณ พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ 5 กับเจ้าคุณพระยูรวงศ์ (แพ บุนนาค) ศิลปะแบบเรอเนซองส์     พระมณฑปทรงโกธิกจำลอง ประดิษฐานหลวงพ่อแขก เนื่องจากมีพระพักตร์ในแบบอินเดียโบราณคล้ายคลึงศิลปะคันธาระ
     อนุสาวรีย์ปืนสามกระบอก สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ปืนใหญ่ที่เตรียมทำเป็นไฟพะเนียงเกิดแตกในงานฉลองสมโภชพระอารามเมื่อ พ.ศ.2379 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 7 คน และบาดเจ็บจำนวนมาก ในครั้งนั้นหมอบรัดเลย์ที่พักอยู่ไม่ไกลได้มาทำการผ่าตัดฃ่วยชีวิตพระที่บาดเจ็บและเป็นการผ่าตัดครั้งแรกในสยาม

     ภายในสระน้ำรอบๆ เขามอจะมีเต่าอยู่เป็นจำนวนมาก


     วัดประยุรวงศาวาสถือเป็นวัดใหญ่ที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่ามากมายให้ผู้ได้มาเข้าวัดทำบุญ ได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์จากของจริงที่ได้รับการบูรณะให้สวยงามดั่งเดิม ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


เครดิต : https://www.facebook.com/Watprayoon/
http://www.watprayoon.com/main.php

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซอกแซกย่านฝั่งธน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ซอกแซกย่านฝั่งธน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

หากได้มาฝั่งธนบุรี เพียงแค่ข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ท่านก็จะได้ชมความงามอันน่าทึ่งของสถาปัตยกรรมของวัดในต้นรัตนโกสินทร์หลายวัด

อ่าน 577 คน SHARE ความคิดเห็น
ย้อนยุคไปกับ 'ชมเฌย' สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์วินเทจ

ย้อนยุคไปกับ 'ชมเฌย' สถานที่ท่องเที่ยวสไตล์วินเทจ

ชมเฌย ที่เที่ยวถ่ายรูปย้อนยุคสุดชิค ที่นี่จำลองสถานที่ ขนาด 6 ไร่เป็นเมืองย้อนยุค แบ่งเป็น 2 โซน

อ่าน 69 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวในบรรยากาศคลาสสิกชิลๆ ริมถนนสีลมที่ Baan Silom

ท่องเที่ยวในบรรยากาศคลาสสิกชิลๆ ริมถนนสีลมที่ Baan Silom

บนถนนสีลมที่ในวันทำงานจะคลาคล่ำไปด้วยคนทำงาน การจราจรคับคั่ง ในอดีตแถบนี้ก็มีประวัติศาสตร์มายาวนาน

อ่าน 134 คน SHARE ความคิดเห็น
CORI หมอนรองท่องเที่ยว แบบ Full Option

CORI หมอนรองท่องเที่ยว แบบ Full Option

ต่อให้คุณเป็นคนที่สวยหรือหล่อสักแค่ไหน เวลาคุณเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆก็มักจะมีบางสถานการณ์ที่ทำให้ความสวย

อ่าน 90 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวไปในโลกศิลปะที่หอศิลป์กรุงไทย

ท่องเที่ยวไปในโลกศิลปะที่หอศิลป์กรุงไทย

หากใครได้มาเที่ยวแถวเยาวราช นอกจากจะเป็นแหล่งรวมสินค้าหลากหลายทั้งปลีกและส่ง ร้านอาหารรสเลิศที่เป็นตำนานมากมายแล้ว

อ่าน 572 คน SHARE ความคิดเห็น
สัมผัสประสบการณ์ใหม่บนเรือดำน้ำ The Neyk การท่องเที่ยวใต้ทะเลลึก

สัมผัสประสบการณ์ใหม่บนเรือดำน้ำ The Neyk การท่องเที่ยวใต้ทะเลลึก

ต้องยอมรับจริงๆว่าเทรนเรือดำน้ำกำลังมาแรง รวมถึงร้านอาหารใต้น้ำ โรงแรมใต้น้ำ เป็นสิ่งที่ขยันสร้างเพื่อแข่งขันทางด้าน

อ่าน 518 คน SHARE ความคิดเห็น
มหกรรมท่องเที่ยวไต้หวัน งาน Taiwan Travel  Expo 2017 30มิ.ย.-2ก.ค.60

มหกรรมท่องเที่ยวไต้หวัน งาน Taiwan Travel Expo 2017 30มิ.ย.-2ก.ค.60

ไต้หวันเดินหน้าสานสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดงาน Taiwan Travel  Expo 2017 30มิ.ย.-2ก.ค.60  หลังเปิดฟรีวีซ่าพบนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น100%

อ่าน 437 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยววัดมเหยงคณ์และวัดช้าง วัดหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา

ท่องเที่ยววัดมเหยงคณ์และวัดช้าง วัดหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา

ถ้ากล่าวถึงวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วที่เป็นที่รู้จักระดับต้นๆ นั้น จะต้องมีวัดมเหยงคณ์ บนถนนเจดีย์-วัดดุสิดาราม (ซอยวัดมเหยงคณ์)

อ่าน 1,472 คน SHARE ความคิดเห็น
MICRO - อะแดปเตอร์สำหรับเดินทางท่องเที่ยวสากลขนาดเล็กที่สุดในโลก

MICRO - อะแดปเตอร์สำหรับเดินทางท่องเที่ยวสากลขนาดเล็กที่สุดในโลก

เราคงเคยพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับรูปลั๊กในต่างประเทศกันมาบ้างแล้ว ส่วนมากปัญหาที่ท่านนักท่องเที่ยวพบก็มักจะเป็น รูปลั๊กของแต่ละประเทศ

อ่าน 351 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน