Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

|

ซอกแซกย่านฝั่งธน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

หากได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวย่านฝั่งธนบุรี เพียงแค่ข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ท่านก็จะได้ชมความงามอันน่าทึ่งของสถาปัตยกรรมของวัดในต้นรัตนโกสินทร์หลายวัด ทั้งยังได้ทำบุญ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นวัดใหญ่วัดหนึ่งที่อยู่ติดกับเชิงสะพานพุทธ เลียบถนนประชาธิปก โดยสามารถเห็นพระเจดีย์ใหญ่สีขาวได้อย่างชัดเจน และจากที่มีโครงการบูรณะพระเจดีย์ที่มีอายุครบ 189 ปีของวัด จึงได้รับรางวัลด้านการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และช่วงที่มานี้เป็นช่วงของงานประจำปี ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม


     บริเวณรอบพระบรมธาตุมหาเจดีย์มีภาพแสดงประวัติของวัดและภาพในอดีตผ่านกาลเวลามากว่า 180 ปี ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ครั้งเมื่อเสด็จมายังวัด และเพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทางวัดได้รวมภาพแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยของประชาชนที่มีต่อพระองค์จากอินสตราแกรมมารวมเป็นภาพขนาดใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจและสวยงาม     บริเวณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเดิมเป็นสวนกาแฟในพื้นที่ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าพระยาพระคลัง ได้สร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2371 แล้วถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่ 3 ทรงพระราชทานนามว่า "วัดประยุรวงศาวาส" หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "วัดรั้วเหล็ก" เพราะมีรั้วเหล็กเป็นกำแพงวัดอยู่เป็นตอนๆ ทำเป็นรูปอาวุธ หอก ดาบ และขวาน (ขวานสามหมื่น ปืนสามกระบอก หอกสามแสน) โดยรั้วเหล็กนี้สมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์สั่งเข้ามาจากประเทศอังกฤษแล้วถวายแด่รัชกาลที่ 3 เพื่อล้อมเป็นกำแพงพระราชวังแต่พระองค์ไม่โปรด สมเด็จเจ้าพระยาจึงมาใช้ล้อมเป็นกำแพงในวัด


     ระหว่างทางเข้าพระบรมธาตุปฐมเจดีย์ นั้น จะเป็นพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร จัดแสดงพระกรุและของมีค่าที่ค้นพบบนองค์พระบรมธาตุฯ เดิมคือหอพรินทรปริยัติธรรมศาลาเป็นห้องอ่านหนังสือสำหรับประชาชน ถือเป็นห้องสมุดประชาชนแห่งแรกในประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นศิลปโบราณสถานวัตถุของชาติเมื่อ พ.ศ. 2492     ก่อนขึ้นพระเจดีย์มีที่บูชาประทีปเทียนหอม ตีระฆังและทองที่จะใช้ขึ้นไปปิดองค์พระบรมสารีริกธาตุด้านบน


     ภายในเป็นที่ถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ มีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่4 และ 5 ประวัติความเป็นมาของผู้สร้างพระเจดีย์ ภาพในอดีต กำหนดการและแนวทางในการบูรณะ ด้านบนแต่ละช่องจะมีพระประจำวันประดิษฐานอยู่ ทางออกจะเป็นทางลอดเล็กๆ ก่อนไปชมทัศนีภาพโดยรอบพระเจดีย์     ภายในวัดนั้นจะมีวิหารหลวงพ่อแก้ว ว่ากันว่าเป็นอาจารย์สอนหนังสือของคนในตระกูลบุนนาค ส่วนพระอุโบสถกำลังบูรณะ จึงเข้าชมในพระวิหารที่หน้าบันเป็นลายดอกพุดตานสวยงามอ่อนช้อย ปิดทองประดับกระจก เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธนาค พระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปโบราณคู่มากับพระศรีศากยมุนี พระประธานในพระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ในอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิเช่นเดียวกันกับพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก พระพุทธนาคนี้ได้รับอัญเชิญจากจังหวัดสุโขทัยมาประดิษฐานไว้ ณ พระวิหารวัดประยุรวงศาวาส เมื่อ พ.ศ. 2374 พุทธศาสนิกชนไทยและจีนให้ความเคารพบูชาในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธนาคเป็นอย่างยิ่ง กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนพระวิหารและพระพุทธนาคเป็นศิลปโบราณสถานวัตถุของชาติและพระศาสนาเมื่อ พ.ศ. 2492


     และ “เขามอ” มาจากคำว่า “ถมอ” ในภาษาเขมร แปลว่าก้อนหิน เป็นภูเขาจำลองเขามอขนาดใหญ่ที่สร้างอยู่ในสระ นิยมใช้ตกแต่งพระอารามหรือพระราชอุทยาน เป็นดั่งรมณียสถานที่สวยงามเพื่อดึงดูดใจผู้คนให้มาพักผ่อนเที่ยวชมเข้าวัดทำบุญ เขามอสร้างขึ้นมาพร้อมกับพระอารามเมื่อ พ.ศ.2371โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ) ได้รับพระราชทานหยดเทียนขี้ผึ้งที่ทับถมเป็นเวลานานในห้องสรงจากรัชกาลที่3 มาใช้เป็นแบบในการสร้างเขามอที่ก่อขึ้นจากหินเป็นจำนวนมาก มียอดลดหลั่น ชะง่อนผาสูงชันลักษณะคล้ายหยดน้ำตาเทียน แวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้นานา เป็นที่ประดิษฐานพระสถูปเจดีย์ พระปรางค์ พระวิหารหลวงจำลอง พระมณฑปทรงโกธิก เจดีย์และศิลปะแบบจีน สังเวชนียสถานจำลอง ศาลาสุวพักตร์วิไลยพรรณ พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ 5 กับเจ้าคุณพระยูรวงศ์ (แพ บุนนาค) ศิลปะแบบเรอเนซองส์     พระมณฑปทรงโกธิกจำลอง ประดิษฐานหลวงพ่อแขก เนื่องจากมีพระพักตร์ในแบบอินเดียโบราณคล้ายคลึงศิลปะคันธาระ
     อนุสาวรีย์ปืนสามกระบอก สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ปืนใหญ่ที่เตรียมทำเป็นไฟพะเนียงเกิดแตกในงานฉลองสมโภชพระอารามเมื่อ พ.ศ.2379 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 7 คน และบาดเจ็บจำนวนมาก ในครั้งนั้นหมอบรัดเลย์ที่พักอยู่ไม่ไกลได้มาทำการผ่าตัดฃ่วยชีวิตพระที่บาดเจ็บและเป็นการผ่าตัดครั้งแรกในสยาม

     ภายในสระน้ำรอบๆ เขามอจะมีเต่าอยู่เป็นจำนวนมาก


     วัดประยุรวงศาวาสถือเป็นวัดใหญ่ที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่ทรงคุณค่ามากมายให้ผู้ได้มาเข้าวัดทำบุญ ได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์จากของจริงที่ได้รับการบูรณะให้สวยงามดั่งเดิม ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


เครดิต : https://www.facebook.com/Watprayoon/
http://www.watprayoon.com/main.php

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซอกแซกย่านฝั่งธน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ซอกแซกย่านฝั่งธน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

หากได้มาฝั่งธนบุรี เพียงแค่ข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ท่านก็จะได้ชมความงามอันน่าทึ่งของสถาปัตยกรรมของวัดในต้นรัตนโกสินทร์หลายวัด

อ่าน 407 คน SHARE ความคิดเห็น
สงขลา เปิดตัวกิจกรรมล่องแพแลเลสาบ อ.สทิงพระ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่

สงขลา เปิดตัวกิจกรรมล่องแพแลเลสาบ อ.สทิงพระ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ใกล้ชิดธรรมชาติ   นายกรชกร รักษาสรณ์

อ่าน 6,260 คน SHARE ความคิดเห็น
วิธีหลีกเลี่ยงการถูกข่มขืนขณะท่องเที่ยว

วิธีหลีกเลี่ยงการถูกข่มขืนขณะท่องเที่ยว

ข่าว การข่มขืนนักท่องเที่ยวหญิงในทุกวันนี้ ก็ยังมีมาให้เห็นเป็นระยะๆ เพราะฉะนั้นคุณควร ต้องทำ ต้องเตรียมพร้อมทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ตกเป็นเหยื่อ

อ่าน 621 คน SHARE ความคิดเห็น
ท่องเที่ยวไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดชนะสงคราม

ท่องเที่ยวไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดชนะสงคราม

หนึ่งในวัดที่หลายคนรู้จักกันดีว่ามีชื่ออันเป็นสิริมงคล นิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อให้ชนะอุปสรรคใดๆที่จะพึงมี ให้ปลอดโปร่งทุกประการ นั่นคือวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

อ่าน 555 คน SHARE ความคิดเห็น
หลั่งอะดรีนาลีน ท่องเที่ยวสุดหวาดเสียว ณ ตึกระฟ้าแห่งชิคาโก้

หลั่งอะดรีนาลีน ท่องเที่ยวสุดหวาดเสียว ณ ตึกระฟ้าแห่งชิคาโก้

The Willis Tower  ที่มี่ชื่อเดิมว่า The Sears Tower เป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ สูงที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก ตั้งอยู่ที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

อ่าน 14,316 คน SHARE ความคิดเห็น
อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ เมืองสุพรรณฯ

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ แหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ เมืองสุพรรณฯ

อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ บ้านหุบตาอ้น ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอ่างเก็บน้ำที่ถือกำเนิดขึ้น จากแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่าน 918 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท. ชวนเที่ยวไทยเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวทั่ว 5 ภาค

ททท. ชวนเที่ยวไทยเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวทั่ว 5 ภาค

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนนักท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์สุดพิเศษในเส้นทางการทรงงานของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใน 5 ภาคทั่วไทย

อ่าน 428 คน SHARE ความคิดเห็น
ททท. เชิญชวนประกวด รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่11

ททท. เชิญชวนประกวด รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่11

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชวนองค์กร หน่วยงานและผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยร่วมส่งผลงานด้านการท่องเที่ยวเข้าประกวด รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

อ่าน 293 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน